Εκτύπωση
PDF

Υπηρεσίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Η υποστήριξη μετά την πώληση είναι για εμάς (όπως και για εσάς) μεγάλο κεφάλαιο. Η αξιοπιστία της εγκατάστασης των μηχανημάτων και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και εξαρτημάτων χρήζουν πάντοτε περισσότερης προσοχής κι από τα ίδια τα μηχανήματα.
Οι τεχνικές μας υπηρεσίες έχουν φθάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα απόδοσης που δύσκολα θα συναντήσετε παρόμοιες στην ελληνική αγορά.

SERVICE - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Για να έχει ο ηλιακόs μαs την καλύτερη επιθυμητή απόδοση βάσει προδιαγραφών της εκάστοτε εταιρείαs πρέπει κάθε δύο χρόνια να γίνεται ο τακτικόs έλεγχοs και service. Το service αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για να ισχύει η εγγύησή του και περιλαμβάνει τιs εξήs εργασίεs:

 • Αλλαγή ανοδίου
 • Καθαρισμόs καζανιού από άλατα
 • Έλεγχοs φθοράs μονώσεων
 • Ελεγχοs φθοράs σωληνώσεων για τυχόν διαρροέs
 • Αντικατάσταση αντίστασηs όταν το ανόδιο είναι πάνω στην αντίσταση
 • Έλεγχοs θερμικού υγρού
 • Πληρότητα θερμικού υγρού
 • Αντικατάσταση θερμοστάτη

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το κόστος της συντήρησης θα προσδιοριστεί κατόπιν ελέγχου και συνεννόησηs με το τεχνικό μαs τμήμα.

SERVICE-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΤΕΕ)

 • Καθαρισμόs των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων με χημικό υγρό.
 • Καθαρισμόs των στοιχείων των εξωτερικών μονάδων με ειδικό πλυστικό μηχάνημα και χημικό υγρό.
 • Ελεγχοs και καθαρισμόs των αποχετεύσεων του κλιματιστικού.
 • Ανίχνευση διαρροήs ψυκτικού υγρού.
 • Καθαρισμόs τηs φτερωτήs και του καλύμματοs ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μηχανημάτων.
 • Καθαρισμόs των εδράνων ανεμιστήρων.
 • Έλεγχοs των προστατευτικών διακοπτών του συμπιεστή.
 • Έλεγχοs ασφάλειαs τηs κλιματιστικήs μονάδαs.
 • Σύσφιξη παροχικών καλωδίων στιs συνδέσειs τουs με τα μηχανήματα 'οπωs και των καλωδίων εντολών.
 • Καθαρισμόs φίλτρων αέρα και περσίδων.
 • Αμπερομέτρηση ρεύματοs λειτουργίαs του A/C
 • Έλεγχοs πληρότηταs του φρέον (ψυκτικό υγρό τηs μονάδαs) και συμπλήρωμα εφ'οσον χρειαστεί. Το φρέον χρεώνεται extra.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συντήρηση μιαs συσκευήs: € 25,00 (+ 23% ΦΠΑ)
Συντήρηση δύο συσκευών και άνω: € 20,00 έκαστη (+ 23% ΦΠΑ)

Επίσηs αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση - εγκατάσταση ή αποξήλωση - μεταφορά και επανατοποθέτηση του κλιματιστικού σαs, κατόπιν συνεννόησηs.

Skroutz.gr Partner